Merħba

Merħba! B’ferħ kbir nilqgħuk fl-Appostolat tat-Talb li San Ġwanni Pawlu II sejjaħlu “teżor prezzjuż tal-Qalb ta’ Ġesù u tal-qalb tal-Papa”. Għalhekk, waqt li tagħraf aħjar l-Qalb kollha tjieba u ħniena ta’ Ġesù, nistednuk tiehu sehem fil-katina ta’ talb mondjali li l-Papa stess isawwar permezz tal-Fehmiet li jagħtina ta’ kull xahar. B’dan il-mod nisperaw li t-talba tiegħek tkun marbuta mal-ħajja ta’ kuljum u tqegħdek f’kuntatt dirett ma’ dak li jiġri madwarek.


  • silhouette-friends
Ħabib veru

Ġorġ ħareġ mill-klassi bil-buri. Sieħbu Mario, student universitarju bħalu, xamm li ġara xi ħaġa. Iżda qabel ma fetaħ ħalqu, Ġorġ qallu b’leħen miksur “Jien favur l-abort!” Mario

Kompli aqra

  • Clockwork-uplift-story
Il-fidi mhix daqshekk bla sens

Matul is-sena volontarjat f’pajjiż eks-komunista, Freddie qatta’ ħafna żmien jaħdem f’laboratorju tax-xjenza flimkien ma’ xi kollegi tal-post, fosthom Sonia. Ma’ Sonia, Freddie kien

Kompli aqra

Sfidi ta' Żmienijietna
Adorazzjonijiet

X’hemm Ġdid

Comments are disabled.